آمار عجیب از میزان مزاحمت تلفنی برای اورژانس + فیلم

علی باباآیا این خبر مفید بود؟