کنعانی: افکار مدعیان حقوق بشر، نژادپرستانه است

به گزارش رکنا،سخنگوی وزارت خارجه گفت: بایدن همه کشورها را وصله شلوار جین آمریکایی می‌خواند‌! جوزپ بورل نیز اروپا را باغ و بقیه دنیا را جنگل می‌داند!

رفتار مستکبرانه آن‌ها نسبت به‌ دیگر کشورها و ملت‌های جهان، ترجمه عملی همین افکار و گفتار است.

 آیا این خبر مفید بود؟