ببینید / تصادف وحشتناک و مرگبار در اتوبان ساوه - همدان /  نیسان و پراید له شدند + فیلم