ببینید / حرکت عجیب یک سگ در حین دعوا با هم‌ نوعش! + فیلم