ببینید / سقوط تابلو غول پیکر روی سر یک زن بدشانس  • فیلم / وحشت از مار پیتون در سطل زباله  خیابان های آمل ! / آتش نشانی را خبر کردند

آیا این خبر مفید بود؟