ببینید / لحظه وحشتناک سقوط خودروها در رودخانه در پی ریزش پل + فیلم