ببینید / لحظه وحشتناک پودر شدن یک خودرو سواری پس از تصادف شاخ به شاخ با کامیونت

بیت 24  • فیلم/ تله جالبی که مرد بنگلادشی ساخت و با آن ماهی صید کرد

آیا این خبر مفید بود؟