ببینید / چند میلیمتر تا فاجعه؛ لحظه هولناک سقوط وزنه چندین کیلویی مقابل صورت وزنه‌بردار جوان

بیت 24  • تصمیم پلیس برای خودروهایی با سرنشینانش بد پوشش ! / سردار محمدیان تشریح کرد

آیا این خبر مفید بود؟