ببینید | تصاویر دلخراش از ترمز بریدن یک کامیون و زیر گرفتن مرگبار موتورسوار

بیت 24  • فیلم/ تله جالبی که مرد بنگلادشی ساخت و با آن ماهی صید کرد

آیا این خبر مفید بود؟