ببینید | دو مینی‌بوس پر از مسافر زیر یخ رفتند!  • آمار عجیب تعداد مستاجران از زبان وزیر راه / نیمی از مستاجران به حساب نیامدند!

آیا این خبر مفید بود؟