سندی از اتحاد آمریکا و شوروی در جنگ جهانی دوم

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، نظامیان آمریکائی و  نیروهای ارتش سرخ   در آوریل 1945 در کنار رود البه با هم شوخی می کنند

هیتلر امیدوار بود که دو ارتش ، که  در ایدئولوژی، رقیب یکدیگر بودند ،به  دشمن هم  تبدیل شوند. با این حال ، اتحاد بین آمریکا و شوروی تا زمان فتح  آلمان و چند سال پس از آن برقرار بود. اما دو سوی رود البه برای خصومت با یکدیگر آماده می شدند.

برگرفته از کتاب جنگ از نمای نزدیک _ از پاول بِرور

 

منبع : هستان