عکس منبری با بیش از 180 سال قدمت در زنجان

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا،در مقابل« کوچه میرزایی » زنجان که« خاندان میرزایی » در آن ساکن بودند، مسجدی است به نام« مسجد میرزا ». در این مسجد منبر ی است که  دست کم 180 سال از تاریخ ساخت آن می گذرد و این شعر به طور منبت کاری در آن نوشته شده:

قطب دین میرزا ابولقاسم              چون برآید به عرش منبر

        خلق را این چنین گمان آید            که نشسته به عرش پیغمبر

در شهری که علمای فراوانی از تحصیل کرده های عتبات در آن ساکن بودند، درج چنین شعری بر منبر«میرزا» نشانه موقعیت خاص اوست. خانه«میرزایی»ها و«مسجد میرزا» در زمینی ساخته شده است که از سوی« شاه طهماسب اول »به اجداد«میرزایی»ها واگذار شده بود. در این عکس، زنده یاد«استاد محسن میرزایی» در کنار منبر اجداد خود دیده می شود.

منبع : هستان