فال ابجد امروز / 18 دی + فیلم

فال ابجد امروز / 18 دی + فیلم

[ad_1]

به گزارش رکنا، فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس 4 حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که 4 حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد امروز خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد فروردین

 

فروردین

ابجد فال شما : آ آ ب

تعبیر فال ابجد: اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از سلامت و تندرستی برخوردار می‌شوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت. در کار و معامله سود خوبی نصیب تو می‌شود. یکی از کسانی که به او نیکی می‌کنی به تو بدی می‌کند اما از کار خود پشیمان می‌شود چون غمخوار توست. اگر قصد سفر داری برو؛ سفر خوبی خواهی داشت. اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی آورد. اگر مسافری داری به زودی باز می گردد. اگر کسی از نزدیکانت در زندان باشد به زودی آزاد می‌شود. اگر خواسته ای داری به زودی برآورده می‌شود. از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش. به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبان ها می‌افتی. از جایی که انتظار نداری پول یا هدیه ای به شما می‌رسد پس خداوند را شکرگزار باش.

فال ابجد اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر فال ابجد: این قصد و نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این نیت و خواسته دست برداری و از کارهای بد و حرام پرهیز کنی و به حلال قناعت کنی. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی. در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

فال ابجد خرداد

خرداد

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: در این نیتی که کرده ای هیچ خیری نیست. از آن چشم پوشی کن. اگر رنج و آسیبی به تو رسیده است به خاطر چشم زخم است. باید صبر کنی تا گره کارت باز شود. با کسی در این مورد صحبت نکن و از خصومت بپرهیز. به زودی تغییر محسوسی در زندگی ات پدید می‌آید. به خداوند توکل کن و منتظر بمان.

فال ابجد تیر

تیر

ابجد فال شما : ج ب آ

تعبیر فال ابجد: طالعت نیکوست. با توکل به خداوند به خواسته ات می‌رسی. تغییراتی در پیش داری. به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی. به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو می‌رسد که ممکن است خیلی باارزش نباشد ولی تو را خوشحال می‌کند، آینده روشنی داری، برای رسیدن به آن راه زیادی نمانده اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

فال ابجد مرداد

مرداد

ابجد فال شما : آ د د

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد. آدمی شتاب زده و عجول هستی. زنی کوتاه قد و سفیدچهره درصدد حیله و نیرنگ زدن به تو است؛ مراقب باش در دام او گرفتار نشوی. اگر قصد سفر داری تا 15روز آن را به تاخیر بینداز تا از سستی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است بیرون بیایی. مدتی است با خودت درگیر هستی. بدان زندگی شیرین و باارزش است، خودت را دریاب و به خداوند توکل کن. همه چیز در دست اوست و هرچه او صلاح بداند همان می‌شود.

فال ابجد شهریور

شهریور

ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر فال ابجد: با این نیتی که کرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غم و رنج می رهاند، پول و ثروت خوبی نصیب تو می‌شود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی سازد نگران نباش؛ عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری.

فال ابجد مهر

 

مهر

ابجد فال شما : ج د آ

تعبیر فال ابجد: به نظر می‌رسد اهل فتنه هستی و فتنه بر پا می کنی. دست از خصومت بردار تا به غم مبتلا نشوی. زبانت را نگه دار وگرنه دوستان و آشنایان از تو رنجیده می شوند و تو را ترک می کنند. چند وقت دیگر گشایشی در کارت پیدا می‌شود. از جایی که انتظار نداری سود و منفعت به تو می‌رسد. برای آنکه به رفاه و سعادت برسی باید کوشش و همت کنی. در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد و در پیش برخی افراد عزیز می‌شوی.

فال ابجد آبان

آبان

ابجد فال شما : آ ب ب

تعبیر فال ابجد: فکری را که در سر داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود. قیل و قال و تلاش بیهوده مکن. از بد دوری کن و به امر و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند. تا 12روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد می‌شود. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی ان شاءالله .

فال ابجد آذر

آذر

ابجد فال شما : آ آ ج

تعبیر فال ابجد: از خصومت دست بردار. اگر قصد انجام کاری ناثواب داری یا فکری بد در سر داری از آن دست بکش. از کسی که چشمان سبز و رنگی سبزه دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده؛ باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا 10روز آینده به آن می رسی. صدمه‌ای متوجه توست. صدقه بده, ان شاءالله رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و درآمد حرام دوری کن . در همه ی کارها به خدا توکل کن.

فال ابجد دی

نماد دی

ابجد فال شما : د د د

تعبیر فال ابجد: نیت خوبی کردی. به خواسته و آرزویت می‌رسی. در روزی به رویت گشوده می‌شود و به سعادت و خوشی دست می یابی. اگر قصد سفر یا معامله ای را داری به آن عمل کن که به نفع تو خواهد بود. به دیگران اعتماد کن اما رازت را به هرکس مگو. به زودی خبر خوشی به تو می‌رسد.

فال ابجد بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ب ج ب

تعبیر فال ابجد: این نیتی که کرده ای خوب است. در کارت گشایش دیده می‌شود. به زودی خبری به تو می‌رسد که شادمانت می‌کند. اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده که بسیار خوب است. اگر کسی تو را نصیحت کرد آن را بپذیر؛ صلاح تو در آن است. امسال سال خوبی برای تو بود. به خداوند توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت ایجاد شود.

فال ابجد اسفند

اسفند

ابجد فال شما : ب د آ

تعبیر فال ابجد: طالعت خوب است اما از قصد و نیتی که داری دوری کن که پشیمانی در پی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد؛ از او برحذر باش. اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده می‌شود و به مرادت می رسی.

علی بابا

[ad_2]

https://www.rokna.net/fa/tiny/news-859217>منبع:

اخبار خبرگزاری رکنا توسط تحریریه رکنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *