فال ابجد امروز / 19 دی + فیلم

فال ابجد امروز / 19 دی + فیلم

[ad_1]

به گزارش رکنا، فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس 4 حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که 4 حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد امروز خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد فروردین

 

فروردین

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر فال ابجد: شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ _ دوستان شفیق _ دختر یا پسر مطلوب.

فال ابجد اردیبهشت

اردیبهشت

ابجد فال شما : آ آ آ

تعبیر فال ابجد: سمبل بزرگی، قدرت و منزلت – دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید – قدرت و موفقیت.

فال ابجد خرداد

خرداد

ابجد فال شما : ب د د

تعبیر فال ابجد: در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

فال ابجد تیر

تیر

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر فال ابجد: درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

فال ابجد مرداد

مرداد

ابجد فال شما : د آ د

تعبیر فال ابجد: زودرنج – دربرابر حادثه سریع خود را می بازید – درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

فال ابجد شهریور

شهریور

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر فال ابجد: دعوا از سر حسادت _ اختلاف همسایگی .

فال ابجد مهر

 

مهر

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر فال ابجد: نماد روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای می رسید – برکتی بزرگ _ حمایت والدین.

فال ابجد آبان

آبان

ابجد فال شما : آ د آ

تعبیر فال ابجد: توطئه از جانب افرادی _ عشق نامناسب.

فال ابجد آذر

آذر

ابجد فال شما : د د د

تعبیر فال ابجد: نشانگر غرور است – نوید و مژده – کاری خیر.

فال ابجد دی

نماد دی

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر فال ابجد: زیرکی – موذی گری _ شیطنت _ جستن از خطر.

فال ابجد بهمن

بهمن

ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر فال ابجد: دعوت شدن به مهمانی و جشن – سمبل پاکی – عشق و سعادت در زندگی – به مجلسی باشکوه دعوت خواهید شد.

فال ابجد اسفند

اسفند

ابجد فال شما : آ ب ج

تعبیر فال ابجد: رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

علی بابا

[ad_2]

https://www.rokna.net/fa/tiny/news-859367>منبع:

اخبار خبرگزاری رکنا توسط تحریریه رکنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *