هنگام برداشت پول از عابر بانک خود مراقب سارقین باشید! + فیلم