یک مقدار به من اجازه بدهید؛ طبق وعده‌ای که دادم عمل خواهم کرد

منوچهر متکی افزود :  یک طرف به نام آمریکا و یک طرف به نام ایران؛ مسائل را مطرح می‌کردیم و برای صحبت‌های احتمالی آمریکایی‌ها با پیش بینی لازم پاسخ‌های لازم را در نظر می‌گرفتیم که ممکن است آنها چه بگویند و ما پاسخ آنها را چه بدهیم.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود تشریح کرد: آن زمان اوباما خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده می‌کرد. او پیام مذاکرات را گرفت و اتفاقاً در کمپین تبلیغاتی خودش گفت اگر رئیس جمهور آمریکا شوم، نیروهای آمریکایی را از عراق خارج می‌کنم. این هم یک تصمیم خوشحال کننده برای آمریکایی‌ها بود و هم یک پیام برای ایران که من پیام شما را گرفتم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی اوباما رئیس جمهور شد به حاج قاسم سلیمانی پیغام داد یک مقدار به من اجازه بدهید؛ طبق وعده‌ای که دادم عمل خواهم کرد واز عراق خارج می‌شوم.

منبع : مهر

 آیا این خبر مفید بود؟