ببینید / برخورد کامیون با فروشگاه به علت ترمز بریدن  • اخبار اقتصادی / مهم ترین های 24 ساعت گذشته

آیا این خبر مفید بود؟