ببینید / لحظه هولناک چپ کردن خودروی شاسی بلند در پی تصادف با تریلی وسط اتوبان + فیلم