ببینید / لحظه چپ کردن یک زانتیا به دلیل حرکات نمایشی راننده! + فیلم