بیبینید / شیطنت مرد جوان باعث آتش سوزی خودرویش در پمپ بنزین شد + فیلم