نسخه بعد از مرگ فراکسیون محیط زیست مجلس برای حیات وحش ایران/ مقصر اصلی به دنبال پیدا کردن متهم و سرزنش آنهاست!





به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای مهم و تاثیرگذار در زیست بوم ایران است که می تواند از طریق ارایه برنامه های علمی و عملی و پیگیری و تصویب آن در مجلس فضا را برای عملکرد بهتر سازمان محیط زیست و متولیان زیست بوم ایران از جمله سازمان منابع طبیعی و بخش های بزرگی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو را فراهم کند.

این مجموعه می تواند با کمک گرفتن از نهاد دانشگاه و کارشناسان امر قوانین بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به اشکال مختلف و حفظ پایداری در اکوسیستم فلات ایران به تصویب برساند اما متاسفانه نحوه مواجهه فراکسیون محیط زیست با مسایل مرتبط با آن در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یکی از ضعیف ترین کارنامه ها را از خود بر جای گذاشته است بطوریکه به باور کارشناسان این فراکسیون تنها نسخه هایی برای بعد از وقوع حوادث و اتفاقات دارد و عملا هیچ برنامه مشخصی برای حل مسایل و مشکلات کشور در حوزه محیط زیست ندارد.

بخوانید:  ویسکی دستیار عطایی شد | خبرگزاری ایلنا

فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در قامت نهاد سیاستگذار حوزه محیط زیست کشور یکی از ضعیف ترین دوران فعالیت خود در طی یازده دوره مجلس شورای اسلامی را تجربه می کند و اعضای آن بعد از وقوع حوادث و اتفاقات زیست محیطی از آلودگی هوا تا تلف شدن ارزشمندترین گونه های حیات وحش کشور تازه از چرت نصف روز بیدار شده و با چشمانی خواب آلود مراتب نگرانی و پیگیری خود را در خصوص وقوع حادثه ابراز می دارند.

اکنون بعد از تلف شدن پیروز فراکسیون محیط زیست دوباره جلسه ای برای بررسی مساله برگزار کرده است و انگشت اتهام را به سوی نهادهایی گرفته است که بودجه یک ساله آنها کفاف هزینه های جاری آن ها هم نمی شود و در حقیقت مقصر اصلی به دنبال پیدا کردن متهمین و سرزنش آنها است. نمایشی نخ نما که تمامی کارشناسان و فعالان این حوزه را از ظرفیت یک نهاد قانونی و سیاست گذار نا امید کرده است.



آیا این خبر مفید بود؟