کمین گله گرگ‌ها در جاده ای در شهرستان کوهرنگ+ فیلم